Veilig omgaan met Batterijen

Meer winst maken door op kosten te besparen.

Ieder bedrijf wil winst maken. De omzet min de exploitatiekosten maakt de winst.
Elke werknemer levert zijn eigen bijdrage daar toe.
Een directeur legt zijn verantwoording af aan de aandeelhouders.
Een manager aan de directeur en een afdelingshoofd aan de manager, enz.

Ieder bedrijf streeft naar perfectie.
Kennis, verantwoording en controle uitoefenen zijn belangrijke factoren die zorgen voor order, netheid en structuur.

Risico’s nemen behoord tot het ondernemen.
De directeur stuurt op de adviezen van de managers en is daarvoor ook verantwoordelijk.

Neem de opleiding af bij VOC.
De interne transportmiddelen vereisen een specifieke kennis.

electrocutiegevaar

Dit is een draad van 380 volt. Elektrocutie gevaar is er al vanaf 50 volt wisselspanning. Er mag ook geen brandbaar materiaal in de buurt van de laders zijn. De beschadigde stroomdraad kan makkelijk brand veroorzaken.

vorktand beschadigd stroomdraad
Door de dikke stroomdraad gaat 40 tot 150 ampère. Maak je de draad dunner door breuk of beschadiging kan hij doorbranden of een piekspanning veroorzaken.

accu vullen

Als men aan de batterij wil werken moet men persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Geen vonken, geen vuur en geen kapotte elektriciteitskabels.